Turistika, ylda iki kez yaymlanan disiplinleraras, uluslararas ve bilimsel hakemli bir dergidir. / Turistika is an interdisipliner, international and peer-reviewed academic journal published twice a year.

Ana Sayfa

Ama ve Kapsam

Aık Erişim Bildirimi

Etik lkeler ve
Yayn Politikas

cret Politikası

Dergi Kurullar

Yazm Kurallar

Makale Gnder

Dizinler

Aim and Scope

Open Access Statement

Ethical Principles and

Publication Policy

Price Policy

Journal Boards

Author Guidelines

Submissions

Indexes

 

  Dergimizin Mart 2022 saysna makale kabul sreci balamtr.    

 

 

cret Politikas

 

Deerli yazarlarmz,

Dergimizin hibir srecinde cret alnmamakta ve cret verilmemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Web Adresi: http://www.turistik-a.com
e-posta: journalturistika@gmail.com