Turistika, ylda iki kez yaymlanan disiplinleraras, uluslararas ve bilimsel hakemli bir dergidir. / Turistika is an interdisipliner, international and peer-reviewed academic journal published twice a year.

Ana Sayfa

Ama ve Kapsam

Aık Erişim Bildirimi

Etik lkeler ve
Yayn Politikas

cret Politikas

Dergi Kurullar

Yazm Kurallar

Makale Gnder

Dizinler

Aim and Scope

Open Access Statement

Ethical Principles and

Publication Policy

Price Policy

Journal Boards

Author Guidelines

Submissions

Indexes

 

  Dergimizin Mart 2022 saysna makale kabul sreci balamtr.    

 

 
 

Deerli Bilim nsanlar,

Turistika, Sosyal Bilimler alannda disiplinler aras akademik almalara yer vermek zere yayn hayatna balamtr. Amacmz, sizlere "bilimin evreninde a snf gezinti" yaptrmaktr. Bu amala, sosyal  bilimlerin belirlenmi alanlarnda makaleleri dergimize kabul etmekteyiz.

Yayn hayatmzda dergimizin yeni olmas sebebi ile 2021 ylnda Aralk saymzda ilk makalelerimiz yer almtr. 2022 ylndan itibaren Mart ve Eyll saylar olmak zere ylda iki sayya yer verilecektir.

Turistika, Sosyal Bilimler alannda alma yapan bilim insanlarnn bilgi, deneyim, deerlendirme, gr ve nerilerini paylatklar bilimsel bir platform oluturmay ve bilimsel etik erevesinde sosyal bilimlerin belirlenen alanlarnda literatre zgn katklar yapan makale, kitap kritii, eviri, derleme gibi bilimsel almalar yaymlayarak sosyal bilimlerde bilgi birikimine katkda bulunmay amalamaktadr.

Dergimiz, Sosyal Bilimlerin farkl disiplinlerinde (turizm, iletme, iletiim, iktisat, uluslararas ilikiler, siyaset bilimi ve kamu ynetimi) bilimsel almalara yer veren uluslararas hakemli bir dergidir.

Turistika'nn bilim dnyamza hayrl olmas dileklerimizle.


Sayglarmla.


Editr
Em. Prof. Dr. M. kr AKDOAN

 
 
 

Web Adresi: http://www.turistik-a.com
e-posta: journalturistika@gmail.com