Turistika, yılda iki kez yayımlanan disiplinlerarası, uluslararası ve bilimsel hakemli bir dergidir. / Turistika is an interdisipliner, international and peer-reviewed academic journal published twice a year.

 

Ama ve Kapsam

Aık Erişim Bildirimi

Etik İlkeler ve
Yayın Politikası

cret Politikası

Dergi Kurulları

Yazım Kuralları

Makale Gnder

Dizinler

Aim and Scope

Open Access Statement

Ethical Principles and Publication Policy

Price Policy

Journal Boards

Author Guidelines

Submissions

Indexes

 

  Dergimizin Eyll 2023 says yaymlanmtr. Mart 2024 saymza makale kabul sreci balamtr. / The September 2023 issue of our journal has been published. The article acceptance process has started for our March 2024 issue.    

 

 

SAYI DOSYALARI

Sayı Tam Dosyası
Jenerik
Editr'den
Dış Kapak

 

Arşiv
Cilt: 3 Say: 2

Cilt: 3 Sayı: 1
Cilt: 2 Sayı: 2
Cilt: 2 Sayı: 1
Cilt: 1 Sayı: 1

ISSUE FILES

Issue Full File
Jenerik
From Editor
Cover Page 

 

Archive
Volume: 3 Issue: 2
Volume: 3 Issue: 1
Volume: 2 Issue: 2
Volume: 2 Issue: 1
Volume: 1 Issue: 1

 
 
 

Araştırma Makalesi / Research Article

The relationship between workplace spirituality-employees workplace commitment and job satisfaction: A case study in Kayseri Organized Industrial Zone, Turkey / yeri maneviyat-alanlarn iyerine ball ve i doyumu arasndaki iliki: Kayseri Organize Sanayi Blgesi rnei, Trkiye

Page/Sayfa: 1-8

Ramazan, TOPAL
Alfred University, Collage of Business, New York, USA.

 

Aratrma Makalesi / Research Article

ok uluslu irketlerde d kaynak kullanm (Outsourcing) / Outsourcing in multinational companies

Sayfa/Page: 9-20

Hasan GKTA
Kapadokya niversitesi Lisansst Eitim, retim ve Aratrma Enstits, Nevehir, TRKYE

 

Aratrma Makalesi / Research Article

Kuaklar arasnda yaanan farkllama x, y ve z kua ile ilgili yaplan almalar / The differentiation between generations: studies on generations x, y and z

Sayfa/Page: 21-35


Feyza KIVIRCI
Sakarya niversitesi letiim Fakltesi, Sakarya, TRKYE
 

Mustafa ZTUN
Sakarya niversitesi letiim Fakltesi, Sakarya, TRKYE

 

Aratrma Makalesi / Research Article

Destinasyon tantmnda corafi iaretli rnlerin nemi Develi rnei / The importance of geographical indication products in destination promotion: The case of Develi

Sayfa/Page: 36-46

Fadime ERTAN
Erciyes niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri, TRKYE

 

Araştırma Makalesi / Research Article

yeri Zorbal ve Sinizm Perakende Sektr rnei / Workplace bullying and cynicism: The case of the retail sector

Sayfa/Page: 47-63

Sema BABAYT
Ankara Medipol niversitesi, ktisadi dari ve Sosyal Bilimler Fakltesi, Ankara, TRKYE

Fevzi KARACADA
Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Nevehir, TRKYE

 

 

 
 

Web Adresi: http://www.turistik-a.com
e-posta: journalturistika@gmail.com

Creative Commons Lisansı