Turistika, yılda iki kez yayımlanan disiplinlerarası, uluslararası ve bilimsel hakemli bir dergidir. / Turistika is an interdisipliner, international and peer-reviewed academic journal published twice a year.

Ana Sayfa

Ama ve Kapsam

Aık Erişim Bildirimi

Etik İlkeler ve
Yayın Politikası

cret Politikası

Dergi Kurulları

Yazım Kuralları

Makale Gnder

Dizinler

Aim and Scope

Open Access Statement Ethical Principles and Publication Policy

Price Policy

Journal Boards

Author Guidelines

Submissions

Indexes

 
 
 

Aık Erişim Bildirimi


The Journal of International Scientific Researches (ISR) Budapeşte Aık Erişim Girişimi'nin tanımladığı ilkeler ışığında Aık Erişimi tanımlar ve BOAI'nın aşağıdaki tanımını kabul eder:

Aık Erişim, [hakem değerlendirmesinden gemiş bilimsel literatrn], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbeste erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her trl yasal ama iin kullanılabilir olmasıdır. oğaltma ve dağıtım zerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rol; kendi alışmalarının btnlğ zerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması iin, yazarlara verilmelidir. [bkz: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations]

Yayıncı, dergiye aık erişim sağlamayı taahht eder; bu nedenle yayınlanan ieriğin tm blmlerini dnya apında akademik evrelere kalıcı ve serbeste erişilebilir hale getirme grevini kabul etmiş sayılır. Yayıncı, makalelerin başvuru srecindeki işlemleri ve basımı iin herhangi bir maddi manevi cret talep etmez. Yayıncı, dergi ieriğinin srekli ve cretsiz olarak kullanıma atığını taahht eder.

Yayıncı, evrimii ieriğin arşivlenmesi ve korunmasını turistika aracılığıyla Lockss kullanarak yapmaktadır.

The Journal of International Scientific Researches (ISR), aık kaynak erişimini akademik faaliyetin ayrılmaz bir parası olarak kabul eder. Dergide yayınlanan btn makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) lisansına tabidir.

Lisans hakkında daha fazla bilgi almak iin bkz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Btn yazarlar, makaleleri hakem srecini getikten sonra yayınlandığında, aık kaynak erişimini ve CC BY 4.0ın koşullarını kabul ederler.

Yayınlanan makalenin btn fikri mlkiyet hakları, yeniden yayınlama, yeniden kullanma da dahil olmak zere, yazarlara aittir.

 Creative Commons Lisansı
turistika tarafından hazırlanan bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

 
 
 

Web Adresi: http://www.turistik-a.com
e-posta: journalturistika@gmail.com