Turistika, yılda iki kez yayımlanan disiplinlerarası, uluslararası ve bilimsel hakemli bir dergidir. / Turistika is an interdisipliner, international and peer-reviewed academic journal published twice a year.

Ana Sayfa

Amaç ve Kapsam

Açık Erişim Bildirimi

Etik İlkeler ve
Yayın Politikası

Ücret Politikası

Dergi Kurulları

Yazım Kuralları

Makale Gönder

Dizinler

Aim and Scope

Open Access Statement

Ethical Principles and

Publication Policy

Price Policy

Journal Boards

Author Guidelines

Submissions

Indexes

 

https://journal-index.org/index.php/asi/article/view/11691

 

http://www.i2or.com/9.html

 
 

https://asosindex.com.tr/index.jsp

 

https://www.worldcat.org/libraries

 

https://www.researchbib.com/

 

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=MfjMLIgAAAAJ

 
 
 
 
 
 
 

Web Adresi: http://www.turistik-a.com
e-posta: journalturistika@gmail.com